Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa

Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa - Hallo sahabat CONTOH MAKALAH KARYA ILMIAH, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Bahasa Jawa, Artikel Contoh Kata Pengantar, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa
link : Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa

Baca juga


Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa

Atur Prawacana


Ngaturaken sembah lan sujud syukur mugi katamphi wonten ngarsaning Gusti kang Moho Agung, Amargi kanthi berkah lan pitulunganipun Gusti tugas Makalah/laporan/resum kanthi irah-irahan ...........(judul makalah/tugas yang dibuat) punika saget purna kasusun.
Tugas punika kawula susun kanthi temen lan estu kagem netepi lan njangkepi  tugas Makalah/laporan/resume piwulangan waseso jawi, lan wonten pinten-pinten pitulungan saking rencang, kerabat lan pangucal sahinggo saget purna kanthi sae lan endah.
Sedanten seratan meniko mboten estu lumrah hak leres, kagem nyampurna aken sedanten klenta-klentu lan kiranganipun tulisan menika pramilo panyaruwe saha panyendu tansah kula anthi-anthi saking sinten ke mawon ingkang maos.
Mugi-mugi seratan menika saget paring manfaat lan ngelmu ingkang manfaat kagem sedanten ingkang maos seratan meniko, sugeng maos.

Jepara, 04 Oktober 2017

Panyerat


Demikianlah Artikel Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa

Sekianlah artikel Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa dengan alamat link https://www.generasikolor.men/2017/10/contoh-kata-pengantar-makalah-bahasa.html