Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa

Berikiu adalah contok kata pengantar bahasa jawa untuk makalah atau karya ilmiah lainnya, semoga dapat menjadi referensi. Contok ini dapat diaplikasikan pada makalah, tugas sekolah, ataupun tugas lain yang menggunakan bahasa daerah Jawa.

Contoh Kata Pengantar Makalah Bahasa Jawa


 Contoh Kata Pengantar Bahasa Jawa

Atur Prawacana


Ngaturaken sembah lan sujud syukur mugi katamphi wonten ngarsaning Gusti kang Moho Agung, Amargi kanthi berkah lan pitulunganipun Gusti tugas Makalah/laporan/resum kanthi irah-irahan ...........(judul makalah/tugas yang dibuat) punika saget purna kasusun.
Tugas punika kawula susun kanthi temen lan estu kagem netepi lan njangkepi  tugas Makalah/laporan/resume piwulangan waseso jawi, lan wonten pinten-pinten pitulungan saking rencang, kerabat lan pangucal sahinggo saget purna kanthi sae lan endah.
Sedanten seratan meniko mboten estu lumrah hak leres, kagem nyampurna aken sedanten klenta-klentu lan kiranganipun tulisan menika pramilo panyaruwe saha panyendu tansah kula anthi-anthi saking sinten ke mawon ingkang maos.
Mugi-mugi seratan menika saget paring manfaat lan ngelmu ingkang manfaat kagem sedanten ingkang maos seratan meniko, sugeng maos.

Jepara, 04 Oktober 2017

Panyerat


Demikian artikel contoh kata pengantar dalam bahasa daerah jawa, semoga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan karya ilmiah ataupun tugas kalian. Kami berharap agar tulisan ini dapat membantu memberi inspirasi dalam penyusunan tugasmu, semoga bermanfaat.